Handlinger tilknyttet webside

Samarbejdsministrene (MR-SAM)

Det er i praksis de nordiske samarbejdsministre som på opdrag af statsministrene har ansvaret for samordningen af det nordiske regeringssamarbejde.

Om samarbejdsministrene

De nordiske statsministre har det overordnede ansvar for det nordiske regeringssamarbejde. De har dog uddelegeret ansvaret til de nordiske samarbejdsministre.

Hvert land udvælger en nordisk samarbejdsminister fra regeringen, som ud over sit eget ministerium også har samordningsansvaret for det nordiske regeringssamarbejde. Færøerne, Grønland og Åland udvælger også nordiske samarbejdsministre.

Ledelsen af regeringssamarbejdet

Samarbejdsministrene leder det nordiske regeringssamarbejde og tager beslutninger af policy-karakter. Beslutninger skal vedtages enstemmigt for at kunne gennemføres.

Som regel holder samarbejdsministrene 5-6 møder om året under ledelse af samarbejdsministeren fra formandslandet. Formandskabet i ministerrådet roterer mellem de nordiske lande og skifter en gang om året.

Ved Nordisk Råds årlige møde, sessionen , som afholdes om efteråret, arrangeres blandt andet en spørgetime hvor samarbejdsministrene svarer på spørgsmål fra de nordiske parlamentarikere i rådet.


Adresse
Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K
Danmark
Telefon
+45 33 96 02 00
Fax
+45 33 96 02 02

Personer

 Navn   Funktion   Nationalitet 
Agathe Fontain Minister Grønlandsk
Anne Berner Minister Finsk
Jan Tore Sanner Minister Norsk
Karen Ellemann Minister Dansk
Margot Wallström Minister Svensk
Nina Fellman Minister Ålandsk
Poul Michelsen Minister Færøsk
Sigurður Ingi Jóhannsson Minister Islandsk

Kontakt

Kenneth Broman
Telefon: +45 24 69 94 03
E-mail: