Handlinger tilknyttet webside

Ministerråd

Nordisk Ministerråd, som blev grundlagt i 1971, er - på trods af navnet - egentlig ikke ét men flere ministerråd.
Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv (MR-A)
De nordiske regeringers samarbejde inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, samt områderne arbejdsmiljø og arbejdsret, ledes af de nordiske arbejds- og beskæftigelsesministre, der udgør MR-A.
Nordisk Ministerråd for Bæredygtig Vækst (MR-VÆKST)
De nordiske landes samarbejde inden for områderne erhverv, energi og regionalpolitik skal sikre regionens fortsatte gode vækst. Samarbejdet ledes af de nordiske ministre for erhvervs-, energi-, og regionalpolitik.
Nordisk Ministerråd for Digitalisering 2017-2020 (MR-DIGITAL)
MR-SAM besluttede den 22. juni 2017 at etablere et ad hoc ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017-2020. MR-DIGITAL organiseres med én minister per land samt Grønland, Færøerne og Åland. Følgende ministre er udpeget til MR-DIGITAL
Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS)
MR-FJLS består af ét ministerråd med fire politikområder: Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug. MR-FJLS’ kerneopgaver er at fremme bæredygtig udnyttelse af natur- og genetiske ressourcer.
Nordisk Ministerråd for Ligestilling (MR-JÄM)
De nordiske regeringers samarbejde på ligestillingsområdet ledes af de nordiske ligestillingsministre som udgør MR-JÄM. De nordiske landes fælles kultur, historie og demokratiske traditioner har gjort det muligt at udvikle et nært og kunstruktivt samarbejde inden for ligestillingsområdet.
Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K)
Kulturministrene i de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland har det overordnede ansvar for det nordiske kultursamarbejde i Nordisk Ministerråd. Det overordnede mål er blandt andet at fremme mangfoldigheden af kulturudtryk og at formidle kunstnere og deres arbejde
Nordisk Ministerråd for Lovsamarbejde (MR-LAG)
De nordiske regeringers samarbejde på lovområdet ledes af de nordiske justitsministre som udgør MR-LAG. Lovsamarbejdet er et værktøj for de nordiske lande i arbejdet med at fremme grundlæggende fælles principper i nordisk lovgivning.
Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima (MR-MK)
De nordiske regeringers miljøsamarbejde styres af MR-MK. Det nordiske miljøsamarbejde skal blandt andet bidrage til at bevare og forbedre miljøkvaliteten og livskvaliteten i Norden samt påvirke det regionale og internationale samarbejde.
Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik (MR-S)
De nordiske regeringers samarbejde inden for social- og sundhedssektoren ledes af de nordiske social- og sundhedsministre som udgør MR-S. Det nordiske samarbejde inden for social- og sundhedsområdet er baseret på de fælles værdier som udgør fundamentet i den nordiske velfærdsmodel.
Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U)
De nordiske regeringers samarbejde inden for forskning og uddannelse ledes af de nordiske uddannelses- og forskningsministre, der udgør MR-U. Ministerrådet skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs- og kompetenceregion.
Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)
De nordiske regeringers samarbejde inden for økonomi- og finansområdet ledes af de nordiske finansministre som udgør MR-FINANS. MR-FINANS mødes en gang om året, og diskuterer de områder i finanspolitikken hvor nordisk samarbejde kan skabe større værdi, end hvis landende handlede individuelt.